Program

PROGRAM X MAŁOPOLSKICH DNI DIABETOLOGICZNYCH:

program w wersji pdf    


13.04.2018 - piątek

16:00   

 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

     
  I  Sesja   - Quo vadis diabetologia (patronat sesji firma Boehringer-Ingelheim)
     
16:00-16:25    Co nowego w zaleceniach na rok 2018r - Prof. dr hab. Grzegorz Dzida
     
16:25-16:50    Przyszłość leczenia w cukrzycy typu 2 – Prof. dr hab.  Maciej Małecki
16:50-17:15   
Czy empagliflozyna jest już nowym standardem terapii cukrzycy typu 2? –
Prof. dr hab. Grzegorz Dzida (wykład pod patronatem firmy Boehringer-Ingelheim)
     
17:15-17:35    przerwa kawowa 
     
  II  Sesja Rzecz o zmienności w cukrzycy (patronat sesji firma Novo Nordisk)
17:35-17:50   
Jak jeść, Panie Doktorze? czyli o skutecznym przekazie dietetycznym dla pacjentów z cukrzycą – Lek. med. Jerzy Hohendorff

 
17:50-18:15    Zrozumieć zmienność – czyli insulinoterapia u kobiety z cukrzycą na różnych etapach życia - Prof. Ewa Wender-Ożegowska i Dr n. med. Przemysław Witek (wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk)
 
  III  Sesja – Nowe technologie i informatyka w diabetologii
18:15-18:40     
Aplikacje w diabetologii: użyteczniejsze i prostsze do zastosowania niż myślisz.  Lek. med. Jerzy Hohendorff; Prof.dr hab. Tomasz Klupa (wykład pod patronatem firmy Ascensia)
18:40-19:05    
Informatyka i telemedycyna jako wsparcie terapii cukrzycy - Pro i Contra
Dr n. med. Andrzej Gawrecki

 
19:05-19:30   
Długo, dłużej, najdłużej – nowoczesne technologie w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy – Dr n. med. Barbara Katra (wykład pod patronatem firmy Merck)

 
19:30 -19:45   
Quiz wiedzy na temat zaleceń diabetologicznych PTD i ADA
Dr hab. Katarzyna Cyganek
 
19:45    poczęstunek powitalny 

 

14.04.2018 - sobota

   IV  Sesja –  Sesja kardiodiabetologii I
08:45-09:10   
Ryzyko sercowo-naczyniowe a terapia wspomagająca w cukrzycy typu 1 – Pro i contra – Dr n. med. Przemysław Witek
09:10-09:35   Kwas moczowy a zdarzenia CV – Prof. dr hab. Beata Wożakowska – Kapłon
 09:35-10:00   

Jaka przyszłość czeka metforminę ? W jakich wskazaniach może być stosowana metformina za 5, 10, 15 lat ? Prof.dr hab. Bogusław Okopień (wykład pod patronatem firmy Polpharma)

 
     
  V  Sesja – Sesja Kardiodiabetologii II (patronat firma Eli Lilly)
10:00-10:25   

Nowe zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego. Czy zmienią praktykę w diabetologii? – Prof. dr hab. med. Grzegorz Gajos

 
10:25-10:50   
Krótka historia jednego pacjenta. Abasaglar i Humalog - idealne połączenie w leczeniu cukrzycy typu 2. – Prof. Tomasz Klupa (wykład pod patronatem firmy Eli  Lilly)

 
10:50-11:10    przerwa
   VI  
Sesja – Real world evidence – dowody z codziennej praktyki medycznej w diabetologii
11:10-11:30   

  
Jak wyniki badań randomizowanych i real world data uzupełniają się wzajemnie? Prof. dr hab. Maciej Małecki

11:30-11:50   
CVD-REAL Nordic – kolejne doniesienia z największego projektu badań obserwacyjnych w diabetologii – Dr med. Tomasz Szczepanik (wykład pod patronatem Astra-Zeneca)

 
11:50-12.10   
Gdy teoria spotyka się z praktyką – insulina Toujeo w badaniach randomizowanych i Real World Evidence – Prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicz (wykład pod patronatem Sanofi-Aventis)

 
12:10-12:30   
Korzyści płynące ze stosowania systemu FGM w świetle europejskich danych z rzeczywistej praktyki klinicznej – Prof. dr hab. Katarzyna Cypryk (wykład pod patronatem firmy Abbott)

 
  VII  Sesja – Tradycja i nowoczesność w diabetologii
12:30-12:55   
Gliklazyd MR – bo dobrze się kojarzy. Prof.dr hab. Maciej Małecki (wykład pod patronatem firmy Servier)

 
12:55-13.20   
Wytyczne lipidowe w cukrzycy – co znaczą dla Twojego pacjenta z cukrzycą?
Dr n. med. Marcin Barylski (wykład pod patronatem firmy Polpharma)

 
13:20-13:45   
Flozyna czy gliptyna? Zależy u kogo! - czyli o sztuce dobrego wyboru w cukrzycy typu 2. Prof. dr hab. Maciej Małecki (wykład pod patronatem firmy MSD)

 
  VIII  Sesja – Ciąża i nowe terapie w diabetologii – co nowego?
 13:45-14.10   

 
Czy przyszedł czas na leczenie metforminą cukrzycy ciążowej? –
Prof. dr hab Katarzyna Cypryk (wykład pod patronatem firmy Berlin-Chemie

14:10-14:35    
Pompy, nowe technologie – Prof. dr hab. Tomasz Klupa (wykład pod patronatem firmy Medtronic)
14:35-15.10   przerwa lunchowa
      
15:10-16.10   Quiz wiedzy na temat zaleceń diabetologicznych PTD i ADA Dr hab. Katarzyna Cyganek