Program

 w programie przewidziane są wykłady sponsorowane 

 Program ramowy 

 XIV Małopolskie Dni Diabetologiczne, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

 

CZWARTEK, 21.04.2022
  16.45 – 17.00 Blok reklamowy
  17.00 Otwarcie konferencji, w tym wprowadzenie do wystaw zdalnych
I Sesja 17.05-19.20 Postęp w nowoczesnym monitorowaniu systemami CGM i terapii osobistą pompą insulinową
  17.05 – 17.35  Najważniejsze wskazówki praktyczne dla użytkowników systemu Dexcom G6. Dr Jerzy Hohendorff
(wykład pod patronatem firmy Dexcom)
  17.35 – 18.05  FreeStyle Libre i raport AGP - jak łatwiej, szybciej i pełniej monitorować glikemię - praktyczne wskazówki i rekomendacje dla każdego diabetologa. Prof. Tomasz Klupa, Dr Przemysław Witek
(prezentacje pod patronatem firmy ABBOTT)
  18.05 – 18.35 Kalkulator bolusa w aplikacji mobilnej mySugr. Dr hab. Katarzyna Cyganek
(wykład pod patronatem firmy Roche Diabetes Care)
  18.35 – 19.05 Pompa MiniMed 780G – czy diabetolog jest jeszcze potrzebny w leczeniu cukrzycy typu 1?  Dr Anna Juza
  19.05 – 19.20 Dyskusja
    wykład dostępny tylko online

Sukces w terapii za pomocą pompy insulinowej Medtronic 780G - doświadczania z badania randomizowanego, dwuośrodkowego.
Dr hab. Bartłomiej Matejko
II Sesja 19.20 20.50 Dieta i monitorowanie glikemii jako podstawa terapii w cukrzycy i chorobach metabolicznych
  19.20 – 19.50 Efektywność i bezpieczeństwo stosowania diety w leczeniu choroby otyłościowej? Dr inż. adiunkt Danuta Gajewska
 
  19.50 – 20.50 Mierzyć, czy nie mierzyć oto jest pytanie, czyli profesjonaliści o swoich własnych doświadczeniach z monitorowaniem glikemii - Dyskusja panelowa. Mgr Teresa Benbenek-Klupa, Dr Katarzyna Cyranka, Prof. Maciej Małecki, Dr hab. Bartłomiej Matejko
(patronat Ascensia Diabetes Care)
  20.50 -  24.00 zwiedzanie wirtualnych wystaw
PIĄTEK 22.04.2022
III Sesja
 
10.00 16.15

część pierwsza

Zapowiedź 
Dr hab. Katarzyna Cyganek, Prof. Tomasz Klupa, Prof. Maciej Małecki

  10.00 – 10.40 Dobrze zrobiony opatrunek w owrzodzeniu w zespole stopy cukrzycowej. Jak go wykonać? Dr Sebastian Borys
  10.40 – 11.20 Eversense – wszystko, co trzeba wiedzieć o wyjątkowym systemie  monitorowania glukozy, a o co nie było okazji zapytać.
Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Mgr Teresa Benbenek-Klupa 
(wykład pod patronatem firmy Ascensia Diabetes Care)
  11.20 – 12.00 Rola flozyn w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek w świetle najnowszych doniesień i zaleceń. Prof. Artur Mamcarz
(wykład pod patronatem firmy Mundipharma).
  12.00 – 12.40 Miejsce gliptyn w leczeniu cukrzycy typu 2 w zaleceniach i praktyce klinicznej ? Szersze niż myślisz. Dr Przemysław Witek
  12.40 – 13.10 Ezetymib – wartościowe narzędzie w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 i hiperlipidemią. Najnowsze zalecenia polskie i międzynarodowe. Dr Przemysław Witek
(wykład pod patronatem firmy Adamed)
  13.10 – 13.40 Opieka diabetologiczna w Ukrainie – obecna perspektywa. Prof. Boris Mańkowskij (Kijów)
  13.40 – 13.50 Blok reklamowy 
  13.40 Przerwa na poczęstunek
  13.50 – 16.15 Testowy sprawdzian wiedzy uczestników na temat klinicznych zaleceń diabetologicznych PTD i ADA. Analiza odpowiedzi. Dr hab. Katarzyna Cyganek, Prof. Tomasz Klupa, Prof. Maciej Małecki
(pod patronatem firmy Mundipharma Polska oraz Berlin-Chemie)
III Sesja 16.30  – 17.00 część druga
  16.30 – 16.50 W oczekiwaniu na wyniki badania In-Range – czyli jak interpretować nowe parametry kliniczne w praktyce. Prof. Tomasz Klupa
(wykład pod patronatem firmy Sanofi)
  16.50 – 17.00 Dyskusja
IV Sesja 17.00-18.10

Quo vadis diabetologia
(sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim)

  17.00 – 17.15 Co nowego w zaleceniach diabetologicznych na rok 2022 – PTD, ADA/EASD? Prof. Maciej Małecki
  17.15 – 17.35 Empagliflozyna na wczesnym etapie leczenia cukrzycy typu 2. Dr Joanna Zięba-Parkitny
(wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim)
  17.35 – 18.00 Zastosowanie flozyn w prewencji przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2. Prof. Krzysztof Pawlaczyk
(wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim)
  18.00 – 18.10 Dyskusja
V Sesja 18.10-19.10 Postępy farmakoterapii cukrzycy
(sesja pod patronatem firmy Novo Nordisk)
  18.10 – 18.30 Rybelsus – lek, który zmienia cukrzycę typu 2. Od samego początku! Prof. Maciej Małecki
  18.30 – 18.50 Doświadczenia własne z zastosowaniem preparatu Rybelsus. Dr hab. Katarzyna Cyganek
  18.50 – 19.10 Dyskusja panelowa
VI Sesja 19.10 – 20.30 Zastosowanie insulin ludzkich w praktyce klinicznej - sesja pod patronatem firmy Bioton 

Zapowiedź i wprowadzenie do sesji. Prof. Maciej Małecki
Prezentacja 4 przypadków pacjentów. Dr Barbara Katra, Dr Joanna Zięba Parkitny
SOBOTA  23.04.2022
VII Sesja 9.00 – 11.15 Sesja terapia cukrzycy typu 2 – krok po kroku
  9.00 – 9.40 Czy stosując analogi GLP-1 nefroprotekcja jest możliwa? Prof. Michał Holecki
(wykład pod patronatem firmy Lilly)
  9.40 - 10.10 Nowe podejście do prewencji cukrzycy w świetle zaleceń polskich i międzynarodowych. Czy miejsce metforminy uległo zmianie? Dr Paulina Suduł 
(wykład pod patronatem firmy Merck)
  10.10 – 11.10 Czy jedna decyzja terapeutyczna może mieć wpływ na trzy jednostki chorobowe? Wykładowcy: Prof. Maciej Małecki, Dr hab. Paweł Balsam, Dr hab. Alicja Rydzewska-Rosołowska
(wykłady objęte grantem naukowym firmy AstraZeneca)
  11.10 – 11.40 Dlaczego i kiedy  warto rozważyć zamianę leczenia  inuliną NPH na insulinę bazalną II generacji? Perspektywa zespołu terapeutycznego – nasi pacjenci, nasze doświadczenia. Dr Bogumił Wolnik (Gdańsk), Mgr edukacji zdrowotnej  Zdzisława Kielichowska (Warszawa) 
(wykład pod patronatem firmy Sanofi)
  11.40 – 11.55 Dyskusja
VIII Sesja 11.55 – 14.10 Powikłania cukrzycy
  11.55 – 12.55

Na ratunek nerkom chorych na cukrzycę typu 2 – Finerenon już wkrótce w Polsce! (wykłady pod patronatem firmy Bayer)

Miejsce Finerenonu w terapii przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2. Prof. Maciej Małecki

Przełomowa terapia hamująca progresję przewlekłej choroby u pacjenta z cukrzycą: Finerenon, czyli nowy niesteroidowy antagonista receptora aldosteronowego. Prof. Katarzyna Krzanowska

Nowy niesteroidowy antagonista receptora aldosteronowego w terapii pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i cukrzycą typu 2 – aspekty praktyczne i profile pacjentów. Dr Jerzy Hohendorff

  12.55 – 13.25 Zaburzenia odżywiania i leczenie choroby otyłościowej u pacjentów z cukrzycą. Dr hab. Katarzyna Cyganek 
  13.25 – 13.55

Wytyczne PTD na rok 2022 na temat postępowania we wczesnych stadiach retinopatii cukrzycowej. Prof. Maciej Małecki
(wykład pod patronatem firmy Alfasigma)

Jak wprowadzenie sulodeksydu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zmienia postępowanie z pacjentem z retinopatią cukrzycową? Prof. Edward Wylęgała
(wykład pod patronatem firmy Alfasigma)

  13.55 – 14.10 Dyskusja
  14.10 – 14.30 Blok reklamowy
  Do 14.30 Przerwa na poczęstunek
IX Sesja 14.30 – 17.00 Tradycja i nowoczesność w diabetologii w świetle badań randomizowanych i obserwacyjnych
  14.30 – 15.00 Miejsce pochodnych sulfonylomocznika we współczesnym algorytmie leczenia cukrzycy typu 2 w praktyce. Historie pacjentów z gliklazydem MR w tle. Prof. Tomasz Klupa, Lek. med. Damian Ucieklak
(wykład pod patronatem firmy Servier)
  15.00 – 15.40 Pacjenci z cukrzycą i chorobą nowotworową – specyfika prowadzenia insulinoterapii. Dr Barbara Katra  
(wykład pod patronatem firmy Polfa-Tarchomin)

Psychoonkologia w diabetologii, czyli o pracy z pacjentami onkologicznymi z cukrzycą - okiem psychologa. Dr Mariola Kłosowicz 
(wykład pod patronatem firmy Polfa-Tarchomin)
  15.40 – 16.10  Czy możemy odwołać alarm? Metformina w świetle najnowszych wytycznych Dr Janina Kokoszka - Paszkot (Oddział Geriatrii - Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza Gorlice) - wykład pod patronatem firmy Polpharma
  16.10 – 17.00 Dyskusja panelowa, odpowiedzi na pytania uczestników i zakończenie konferencji