Program

XII Małopolskie Dni Diabetologiczne: 

Profesorowie zatrudnieni w Katedrze Chorób Metabolicznych przekazują w całości honoraria za wykłady w sesjach firmowych oraz pod patronatem firm farmaceutycznych na rzecz fundacji "Żyć z cukrzycą"

UWAGA

W dniach 26 i 27-06 (piątek, sobota) sesje dostępne są wyłącznie dla lekarzy.

CZWARTEK, 25-06-2020    
  17.00 - 17.15 Otwarcie konferencji, w tym wprowadzenie do wirtualnych wystaw
I SESJA 17.15 - 18.15 Zespół stopy cukrzycowej
  17.15 – 17.45

Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej wymagający zaopatrzenia ortopedycznego - jak pomóc im stanąć na nogi?
Dr Sebastian Borys

  17.45 – 18.15 Bezpieczna antybiotykoterapia u pacjenta z zakażeniem w przebiegu ZSC – między Scyllą a Charybdą.
Dr Jerzy Hohendorff
II SESJA 18.15 – 20.00 Postęp w nowoczesnym monitorowaniu systemami CGM i terapii osobistą pompą insulinową
  18.15 - 18.45

Patch pumps – nowa opcja technologiczna dla pacjentów z cukrzycą.
Prof. Tomasz Klupa 
(prezentacja pod patronatem firmy Roche)

  18.45 – 19.15

Optymalizacja glikemii bez kompromisu - miejsce systemów CGM.
Prof. Janusz Gumprecht

(wykład pod patronatem firmy Ascensia Diabetes Care)

  19.15 – 19.45

Ciągłe monitorowanie glikemii - od teorii do praktyki.
Prof. Tomasz Klupa, dr Przemysław Witek
(wykład pod patronatem firmy Abbott)

  19.45 - 20.00 Dyskusja
III SESJA 20.00 - 21.10 Nowoczesna dieta w cukrzycy i chorobach metabolicznych
  20.00 – 20.30

A co Ty diabetologu wiesz o słodzikach, czyli rzecz o sztucznych substancjach słodzących dostępnych na polskim rynku oraz korzyściach i zagrożeniach płynących z ich stosowania.
Prof. Tomasz Klupa 
(wykład pod patronatem firmy Bioton)

  20.30 - 21.00 Zalecenia żywieniowe dla kobiet z cukrzycą ciążową w nowej odsłonie.
Dr inż. Danuta Gajewska, mgr Paulina Kęszycka
(wykład pod patronatem firmy Ascensia Diabetes Care)
  21.00 - 21.10 Dyskusja
wirtualna wystawa firm produktowych  21.10 - 24.00 Zwiedzanie wirtualnych wystaw
     

PIĄTEK, 26-06-2020

  16.20 - 16.50

Pioglitazon od teorii do praktyki – dr Bogumił Wolnik
(w
ykład poprzedzający pod patronatem firmy Bioton)

  16.50 - 17.00  Dyskusja
IV SESJA 17.00 - 18.05

Quo vadis diabetologia
(patronat sesji firma Boehringer-Ingelheim)

  17.00 – 17.15

Co nowego w zaleceniach diabetologicznych na rok 2020 – PTD, ADA i EASD?
Prof. Maciej Małecki

  17.15 – 17.55

Algorytm postępowania celem redukcji ryzyka CV u pacjentów z cukrzycą typu 2. Kardiolog i diabetolog – jak daleko nam do siebie i jak blisko?
Prof. Grzegorz Gajos - kardiolog, dr Przemysław Witek - diabetolog

  17.55 - 18.05 Dyskusja
wirtualna wystawa firm produktowych  18.05 - 18.15 Zwiedzanie wirtualnych wystaw
V SESJA 18.15 - 19.30 Postępy farmakoterapii cukrzycy
(patronat sesji firma Novo Nordisk)
  18.15 - 18.35

Semaglutyd w leczeniu cukrzycy typu 2 – wygodnie i bezpiecznie.
Prof. Aleksandra Araszkiewicz

  18.35 - 18.55

Ryzodeg - nowy dwuanalog w leczeniu cukrzycy typu 2
Dr Barbara Katra

  18.55 – 19.20 Fiasp® – jeszcze szybciej działający analog insuliny: oczekiwania lekarzy i pacjentów.
Dr Andrzej Gawrecki
  19.20 - 19.30  Dyskusja
Wykład specjalny 19.30 - 20.05

Implikacje kliniczne leczenia gotowymi połączeniami lekowymi w cukrzycy typu 2 
Prof. Janusz Gumprecht
(wykład pod patronatem firmy MSD)

  20.05 - 20.10  Dyskusja
Quiz 20.10 - 20.40 Quiz wiedzy na temat zaleceń diabetologicznych PTD i ADA
Dr hab. Katarzyna Cyganek
(pod patronatem firmy MundiPharma oraz Berlin-Chemie)
wirtualna wystawa firm produktowych  20.40 - 24.00 Zwiedzanie wirtualnych wystaw
     

SOBOTA, 27-06-2020

VI SESJA 9.00 – 11.00 Sesja endo-diabeto-metaboliczna
  9.00 - 9.30

Hipercholesterolemia rodzinna – nowe leki, nowe programy, czyli jak możemy pomóc pacjentom z FH?
Dr hab. Małgorzata Waluś-Miarka
(wykład pod patronatem firmy Sanofi)

  9.30 – 10.00

Zalecenia diabetologiczne na rok 2020 – metformina trzyma się mocno. Ekspert z diabetologii.
Prof. Maciej Małecki
(wykład pod patronatem firmy Merck)

  10.00 – 10.30

Zaburzenie funkcji tarczycy po zastosowaniu amiodaronu – trudny problem kliniczny.
Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
(wykład pod patronatem firmy Merck)

  10.30 – 11.00

Nietradycyjne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego – na które warto zwracać uwagę, jak je kontrolować?
Prof. Maciej Małecki
(wykład pod patronatem firmy Egis)

  11.00 - 11.15 Dyskusja 
VII SESJA 11.15 – 12.20

Sesja endo-diabeto-metaboliczna (2)
(patronat sesji firma Eli Lilly)

  11.15 – 11.55

Miejsce dulaglutydu w terapii cukrzycy typu 2.
Prof. Martin Haluzik, Prof. Tomasz Klupa
(wykład pod patronatem firmy Eli Lilly)

  11.55 – 12.20 Nowe metody mikroinwazyjnej chirurgii bariatrycznej
Prof. Martin Haluzik (Praga)
  12.20 - 12.30 Dyskusja
Wykład specjalny 12.30 - 13.00

Leczenie otyłości u pacjentów z cukrzycą.
Dr hab. Katarzyna Cyganek
(wykład pod patronatem firmy Bausch)

  13.00 - 13.05 Dyskusja
wirtualna wystawa firm produktowych  13.05 - 15.30 Zwiedzanie wirtualnych wystaw
 
VIII SESJA (popołudniowa)

15.30 - 17.30

 

Innowacyjne terapie w świetle badań randomizowanych i klinicznych

  15.30 – 15.55

Zindywidualizowane podejście do leczenia cukrzycy typu 2 - miejsce jednotabletkowego połączenia flozyny i gliptyny na przykładzie preparatu Qtern.
Prof. Maciej Małecki
(wykład objęty grantem naukowym firmy AstraZeneca)

  15.55 – 16.10

Niewydolność serca u pacjenta z cukrzycą. Znaczenie dapagliflozyny w obliczu najnowszych doniesień. dr hab. Paweł Balsam

(wykład objęty grantem naukowym firmy AstraZeneca)

  16.10 - 16.40

DAPA-HF study  
Prof. John McMurray
(wykład objęty grantem naukowym firmy AstraZeneca)

  16.40 – 17.15

Insulinoterapia w szczególnych grupach pacjentów – pacjenci w wieku podeszłym i pacjenci z niewydolnością nerek.
Dr Przemysław Witek
(wykład pod patronatem firmy Sanofi)

  17.15 - 17.30 Dyskusja
wirtualna wystawa firm produktowych  17.30 – 17.45 Zwiedzanie wirtualnych wystaw
IX SESJA 17.45 – 19.30 Tradycja i nowoczesność w diabetologii
  17.45 – 18.15

Zmodyfikowany algorytm leczenia cukrzycy typu 2, nowa lista refundacyjna – Czy pochodne sulfonylomocznika trzymają się mocno?
Prof. Maciej Małecki
(wykład pod patronatem firmy Servier)

  18.15 – 18.45

Terapia insuliną ludzką i analogami insuliny w typie 2 cukrzycy – doniesienia z USA w oparciu o publikacje prof. K. Lipskiej.
Dr med. Jerzy Hohendorff
(wykład po patronatem firmy Polfa-Tarchomin)

  18.45 – 19.15

Carvedilol u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością serca.
Prof. Zbigniew Kalarus
(wykład po patronatem firmy Polpharma)

  19.15 - 19.30 Dyskusja
Finał Quizu 19.30– 20.00

Finał Quizu wiedzy na temat zaleceń diabetologicznych PTD i ADA.
Dr hab. Katarzyna Cyganek

(pod patronatem firmy: MundiPharma Polska oraz  Berlin Chemie)

wirtualna wystawa firm produktowych 20.00 – 24.00  Zwiedzanie wirtualnych wystaw
NIEDZIELA, 28-06-2020 00.00 - 24.00 Zwiedzanie wirtualnych wystaw