Potrzebujesz pomocy?

Jeśli wystąpiły problemy z połączeniem lub nie możesz uzyskać dostępu do transmisji - zadzwoń na infolinię:

+48 787 679 988

(czynny w dniu wydarzenia)

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w kolejnych XII Małopolskich Dniach Diabetologicznych, które odbędą się w dniach 25-27 czerwca 2020 r.

W tym roku ze względów epidemiologicznych odbędą się one w wersji on-line. Szczegółowy ciągle aktualizowany program konferencji znajduje się na stronie https://mdd.jordan.pl/.

Małopolskie Dni Diabetologiczne to tradycyjnie największa i najważniejsza konferencja naukowa o tematyce cukrzycowej organizowana przez zespół pracowników naukowych i klinicystów z Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Ambicją naszą jako organizatorów jest, by Małopolskie Dni Diabetologiczne pozostały platformą wymiany praktycznych, istotnych klinicznie informacji – stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze aspekty opieki diabetologicznej, interaktywna forma wykładów, quizy z pytaniami dotyczącymi zaleceń opieki nad pacjentami z cukrzycą. Nie unikamy tematów kontrowersyjnych, budzących zainteresowanie w naszym środowisku, choćby problemów związanych z kryteriami refundacji nowych leków hipoglikemizujących, czy też różnic między niektórymi nowymi wytycznymi postępowania u pacjentów z cukrzycą.

Jest nam bardzo miło podzielić się z Państwem informacją, iż zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło grono znakomitych naukowców i wybitnych klinicystów, wśród nich znani zagraniczni ekspertci – prof. John McMurray z Uniwersytetu w Glasgow oraz  prof. Martin Haluzik z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Tradycyjnie udział w konferencji jest bezpłatny. 

Mamy nadzieję, że miejsce to będzie sprzyjać kreatywnej wymianie doświadczeń klinicznych i naukowych.

Spotykamy się na XII Małopolskich Dniach Diabetologicznych!
 

 

W imieniu Komitetu Naukowego XII MDD:

 

Dr. hab. Katarzyna Cyganek,
Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego PTD

Prof. dr hab. Tomasz Klupa,
Konsultant Wojewódzki d/s diabetologii

Prof. dr hab. Maciej Małecki, 
Kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych UJCM